Outra vez Pena Moa

Na miña vida profesional recente, a principal aposta que fixen foi por iniciar unha xeira de realoxamentos nos principais asentamentos chabolistas de Galicia, co fin de contribuír á normalización social e ao desenvolvemento humano das poboacións afectadas polos fenómenos máis duros e persistentes de infravivenda no noso país. No decurso da aposta, cometín bastantes errosSeguir lendo “Outra vez Pena Moa”

Resolucións Asemblea EAPN Europa

Lisboa, 18 de xuño 2011 Apoio aos pobos árabes en revolta, e tamén aos movementos sociais anovadores, especialmente en España. Maior publicidade dos obxectivos e actividades das redes e das súas metas. Declaración final: Hai alternativas. Europa necesita un novo corazón. Camiñar cara a un desenvolvemento social, solidario e sostible. Soster obxectivos e políticas coherentesSeguir lendo “Resolucións Asemblea EAPN Europa”

Hoxe teño media vida

“Dóiome de dór ferida, que antes tiña vida enteira e hoxe teño media vida”. Con corenta e cinco anos cumpridos teño xa media vida vivida. Pode que quede tamén media vida por vivir. Desde a miña óptica, nos corenta deixei atrás o ecuador da vida. Agora ando xa no devalar. “Antes tiña vida enteira…” PensarSeguir lendo “Hoxe teño media vida”

Linguas

A pasada semana, xoves 5 e venres 6, celebramos en Lisboa o 3º Encontro do programa Romaninet, unha iniciativa pioneira para o ensino básico da lingua propia da comunidade xitana a través de Internet. O caso do Romaní resulta paradigmático porque unha comunidade cultural espallada por todo o mundo (nomeadamente por Europa), fragmentada por países,Seguir lendo “Linguas”

A praia

Viorica foi ver a praia, porque a levou Belén ao Verbum, para ver a inauguración da exposición “Vigo, cidade Babel”, sobre a pluralidade lingüística na nosa cidade. A nora de Viorica fala Romaní con soltura. E, a pesar de estar convencida da inutilidade desa destreza, a súa sogra, arrastrada polo entusiasmo de Belén, logrou queSeguir lendo “A praia”