Sobre Cataluña, preguntas desde fora

Non podo resistir a tentación de transcribir un curioso artigo de John Carlin en La Vanguardia. O interese que ten un dobre interese para min. Por unha parte, axuda a comprender a perplexidade que causa a cuestión catalana fóra das nosas fronteiras (enténdanse mentais e culturais, non só políticas). Por outra parte, pon énfase enSeguir lendo “Sobre Cataluña, preguntas desde fora”

Un golpe de Estado que pagamos todos

A tentación de cambiar o rumbo dun país manu militari non foi patrimonio exclusivo dos tempos da Escola das Américas en que calquera desviación respecto dos intereses dos Estados Unidos dentro da súa área de influencia recibía como castigo un golpe de Estado. De feito, os exércitos de diversos países declaráronse garantes do Antigo Réxime,Seguir lendo “Un golpe de Estado que pagamos todos”

Declinio de Occidente?

O declínio do Ocidente revisitado Shlomo Ben-Ami  En PUBLICO.PT O declínio do Ocidente revisitado – Shlomo Ben-Ami – PUBLICO.PT Aínda que son moitas as voces que perciben un declive sostido de Occidente, mentres que outras optan por recuperar discursos etnocéntricos, cando non xenófobos, para evitalo, convén retornar aos valores fundantes da convivencia, que pasan porSeguir lendo “Declinio de Occidente?”