Parados en outubro

Que está a pasar no mercado de traballo en Galicia? Que podemos agardar para os vindeiros meses? Pois parece que veremos unha evolución positiva do emprego, sempre en termos de comparación anual. Pero seguiremos lonxe de ter unha taxa de actividade propia dun país moderno (actualmente é do 53,9% segundo o IGE, mentres que en Europa é do 57,6%). E o desemprego continuará sendo unha realidade cotiá para unha de cada cinco persoas que queiran traballar.

Diminúe a poboación activa (creamos emprego?)

Segundo os datos oficiais (Instituto Galego de Estatística), diminúe a poboación activa, especialmente entre a xente nova. Resulta urxente incrementar a poboación ocupada, non só diminuír o desemprego.