Diminúe a poboación activa (creamos emprego?)

Segundo os datos oficiais (Instituto Galego de Estatística), diminúe a poboación activa, especialmente entre a xente nova. Resulta urxente incrementar a poboación ocupada, non só diminuír o desemprego.